Ikke griner, tak!

Hej kære danske venner,

det er lang tid jeg har skrift noget på dansk.

Men ja, det er lidt mere enkelt at skrive på tysk til mine venner og min familie - men i skal ikke tank, jeg har glemt jer.

Nej nej det gør jeg aldrig! Jeg er så glad her. Jeg savner næsten ikke min hjem men de skal vær inform og de er glad hvis jeg har mig godt. Og det har jeg mig ;-)

 

På arbejde er kollegaer så kærlight og hjem hos Finn og Uta er bedst og mest varm plads og atmosphere.

På hundepladsen og i området er hele fælleskab meget sød og igen: jeg vil gerne bliver her for lang lang tid

 

!

10.11.13 21:01

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen
Werbung